Úvod k dějinám filozofie – Georg W. F. Hegel

Přemýšleli jste někdy o filozifii? A o její historii? Pokud ano, tahle knížečka by vám neměla uniknout.

Jedná se o soupis několika Hegelových vysokoškolských přednášek. Mezi jeho hlavní přínosy filozofii patří právě zapojení filozofie do historického kontextu. Autor uvídí, že každá doba čerpá z poznatků všech předchozích generací (více či méně spolehlivě dochovaných) a že žádná teorie nevzniká nahodile. Zkrátka že jde pokaždé o kombinaci předešlých zkušeností. Přestože se na první pohled zdá toto tvrzení logické a triviální, v kontextu dějin jde o velice důležité uvědomění.

Na tomto vydání je zajímavé i to, že je z roku 1952 a tudíž je obohacené o patřičný politický kontext. V mnoha ohledech z Hegelova učení čerpali Marx s Engelsem. Místa, ve kterých se tito myslitelé rozcházeli jsou zde opatřeny komentáří o tom, jak se Hegel pletl a naopak Marx s Engelsem jsou jediní nositelé pravdy. Podobné kostrbaté komentáře ve mě vždy vzbudí zvědavost a rád si je přečtu. Už jen pro ilustraci tehdejší politické “korektnosti”.

Nic, než národ
Zajímavý je také koncept národa – dle Hegela velice důležitým prvkem tehdejší společnosti. Toto je velice zajímavé tvrzení v konvextu jednak s autorovým učením a také v kontextu dnešní doby, ve které začíná být termín “národ” už značně vyčpělý a překonaný. Osobně se přikláním k tomu, že dříve tolik důležitou hodnotu spojování lidí pomocí ideí a hodnot dnes již plně nahradil internet a k ideím národních států se upínají frustrovaní lidé, kteří jsou ztraceni v dnešní společnosti (tomuto tématu se velice důkladně věnuje například Zygmund Bauman zejména ve své stěžejní knize |Tekutá modernita).

Zajímavé citace
“Odvaha k pravdě, víra v moc ducha, toť první podmínka filozofie.”
“Naše filozofie prichází na svět ve své podstatě jen v souvislosti s filozifií, která tu byla před ní, a nutně z ní vzniká.”
“Studium dějin filozofie nás uvádí do poznání filozofie samé.” alternativně “… studium dějin filozofie je studium filozofie samé, jak ani nelze jinak.” alternativně “… nynější filozofie je výsledkem práce všech staletí.” alternativně “… filozofie určité doby jakožto resultát doby předchozí obsahuje její vzdělanost.” alternativně “…každá filozofie je výrazem určitého vývojového stupně, patří své době a je zajata omezeností této doby.”
“Cílem filozofie je pravda.”
“Člověk nemá být otrokem; žádnému národu, žádné vládě nepřísluší věst válku za účelem zotročování.”

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.