Zamyšlení nad knihou Cizinci před branami – Zygmunt Bauman

Vzhledem k autorově smrti se jedná o poslední příspěvek do literárního fondu od zde již několikrát zmiňovaného sociologa. Narozdíl od předchozích knih Stát v krizi a Tekutý dohled tentokrát nejde o dialog dvou lidí ale o soupis esejů na, dnes tolik aktuální, téma migrační vlny do Evropy.

Je nad slunce jasné, že jde o velice palčivý a pro mnoho lidí emotivní námět a jak média tradiční, tak ta sociální jsou jej denodenně plná. Proto je důležité že se k problematice vyjadřují také díla serióznější, jako je například toto.

Kde hledat příčiny současné migrační vlny? Jistě, velká část uprchlíků proudících do Evropy směřuje ze zdevastované Sýrie. Je velmi těžké se v dnešní „dezinformační době“ v tamní situaci vyznat. Kdo je hodný, kdo je zlý? Jaký vliv na tamní situaci má náboženství? Zároveň však zdaleka ne všichni přicházejí ze zničených zemí, nýbrž se jedná o tzv. ekonomické migranty. Kniha nenabízí moc jednoznačných odpovědí. Bauman uvádí jako jednu z hlavních příčin akonomuckých migrantů stále se zvyšující nerovnoměrnost, doslova propast, mezi chudými a bohatými a ztráta postavení a lidské důstojnosti.

Cestovatelská vsuvka: tohle jsem měl možnost na vlastní kůži zažít v Africe, kde se na ulici běžně potkávali lidé, jejichž příjem nebyl několika-násobný, jako tomu je u nás (např. 10 000kč vs. 100 000kč), ale doslova mnoho-násobný (např. 100kč vs. 1 000 000kč). Vidět takovéto extrémní rozdíly na vlastní oči je silné. Například hladovějící dítě, vedle kterého vystupuje z luxusního auta naprosto lhostejný muž obklopený bodyguardy, to opravdu změní náhled na svět.

Autor se v knize zabývá především pozadím a motivy jednotlivých aktérů migační vlny. A zdaleka nejde pouze o migranty, jako takové. Zásadními hráči jsou také politici, a to zejména ti, kteří „opatrně kličkují mezi neslučitelnými touhami uspokojit své pány vlastnící kapitál a  utišit obavy svách voličů“ a chtěji tak ve společnosti zapálit plamen patriotismu, ze kterého je již maličký krůček k nacionalizmu. Jak autor trefně poznamenává, ten poskytuje „záchranný člun pro slábnoucí, nebo zaniklou sebeúctu“. Nemusíme chodit daleko, historie 20. století je podobných příkladů, vedoucích do velkých problémů, plná.

Co jsem si z knihy odnesl

  • Tuto knihu by si měl přečíst každý, kdo se k migraci vyjadřuje. Třeba by své názory přehodnotil.
  • Naším největším nepřítelem je strach. Obavy z budoucnosti, z neznámého. Jsme až příliš „navyklí“ na svůj pohodlný život, že si nechceme ani připustit, že bychom ho mohli změnit.
  • Dalšími problémy nejsou lidé přicházející, nýbrž společenské problémy, které již ve společnosti jsou (prekariát, frustrace, strach, sekuritizace). S těmi je třeba bojovat. Nikoliv však silou, ale vzděláváním. Což je sice metoda účinná, ale nesmírně namáhavá a nikdy nekončící.
  • Měli bychom se postavit realitě „jedné planety, jednoho lidstva“, protože „lidstvo se ze současné krize nedostane jinak, než prostřednictvím lidské solidarity“.
  • „Velké lži vyvolávají velký strach, který vede k touze po velkém vůdci.“ (pozn. nejedná se o Baumanovu myšlenku, citováno z Cohen, Roger, New York Times).
  • Dalším palčivým problémem je tzv. Ingroup Bias, psychologický termín, podle kterého dělíme svět na „my vs. oni“. Takže uprchlíci nepovažujeme za lidi, nýbrž za „dobytek“ nemající žádná práva a nezasluhují si úctu a soucit. Této problematice se hojně věnuje např. Petr Ludwig ve svých meta-přednáškách, například v Hodnotách pro lepší společnost – slide 90.

Přestože s Baumanem nemusíme do posledního písmena souhlasit, myslím si, že jeho hlas bude v dnešní rozjitřené době chybět.

Myšlenka na závěr – Všimli jste si, že často lidé nadávající na ekonomické migranty chtějí pracovat v Německu, nebo v Británii? Typické.

One thought on “Nepřátelé před branami aneb doba dezinformační

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.