Opuštěná společnost – Erik Tabery

Moc důležitá kniha nabízející odpovědi na mnoho otázek, které nás, Čechy, provázejí desítky let. Pojem národ se se vyprázdnil a společnost se drobí a rozděluje na malé skupinky, které považují zastánce jiných myšlenek a ideí takřka za nepřátele. Měštští voliči mluví často o lidech z regionů nehezky, stejně tak opačně není bilance lichotivější. Příkopy se prohlubují. Používají se zkratkovité nálepky jako kavárenský povaleč, sluníčkář, vítač, havloid a vlastizrádce. Dokonce i z tak vznešených slov, jakými bezesporu jsou pravda a láska, se staly nadávky a “pravdoláskař” má dnes podtext velice urážlivý. Právě proto je potřeba tato témata vynášet na povrch a diskutovat o nich. A tomuto účelu kniha slouží skvěle.

Silné argumenty

Erik Tabery, šéfredaktor časopisu RESPEKT jednoznačně patří ke zkušeným novinářům, které se vyplatí sledovat. Jeho politické příspěvky, ve kterých zasvědceně komentuje aktuální dění, přispívají k rozvíření společenské debaty na mnohá témata. Je tedy zárukou, že text knihy bude napsán čtivě. Autor se v knize také ukazuje jako velký znalec poměrů nejen současných, ale také minulých. Právě tyto postřehy, které často odkazují na T. G. Masaryka, K. H. Borovského a řadu dalších významných našich dějin, zasazují dnešní svět do historického kontextu a pomáhají  nám pochopit mnohé z toho, co nám dosud unikalo.

Struktura knihy

Autor se v jednotlivých kapitolách zabývá různými tématy, jako například společenské vnímání pravdy, vlivu konspiračních teorií, populismu, hledání nepřítele, od starověku omílaný střet generací, nebo naše pozice v Evropě napříč dějinami. Nechybí ani odpovědi na otázky, jako třeba proč naši spolenost tak dráždí odkaz Václava Havela, nebo Ferdinanda Peroutky (o kterém se dokonce vedou soudné spory). A je ten článek opravdu vlevo dole?

Jak už její název napovídá, knihu uzavírají komentáře o dnes tak významných politicích, jakými jsou Andrej Babiš a Miloš Zeman a jejich vlivu na aktuální náladu ve společnosti. V kontextu předchozích kapitol tak čtenáři dojde řada spojitostí a dočká se mnohých “aha” momentů.

Myšlenky, které mne zaujaly

Citace Erazima Koháka, komentujícímu události roku 1948:

“Nestál tu `národ proti buržoazii`, ani `národ proti komunistům`, stály tu proti sobě svě právoplatné části rozpolceného národa, které ztratily schopnost vzájemného porozumění.”

“Ruské tanky, které vtrhly do země na formální pozvání tehdejších stalinistů 21. srpna 1968, pomohly opět instalovat ten nejrozkladnější z možných režimů – vládu kolaborantů …”

Jeden ze zásadních příčin frustrace ve společnosti. Moc hezky o tom píše Zygmunt Bauman a také třeba Tomáš Klvaňa.

“V posledních letech v západním světě, a u nás v míře o něco menší také, vedl trend k posilování pozice lidí, kteří se zjednodušeně řečeno nesli na globalizační vlně. Důvodů bylo hned několik, mizely hranice, dramaticky vzrostl počet lidí s vysokoškolským vzděláním, přibývalo bohatých firem a organizací, které hledaly schopné lidi. Tato část společnosti se ani tolik neobává migrace, protože v jistém slova smyslu jsou její součástí. Jsou to totiž světoobčané.”

“Zatímco intelingentní člověk o svých názorech pochybuje, uvědomuje si omezení vlastní znalosti, hlupáci zaměňují názor za skutečnost.”

“České krajiny poslaly už do parlamentu za sebe zástupce, kteří by v jakékoli obci volebního okresu nebyli zvoleni ani za náhradníky do obecního zastupitelstva.”

Opravdu se nejedná o aktuální komentář, odkazující na “zabrušování a vybrušování”, nebo na novou maskáčovou módu v parlamentu, ale o citát Karla Horkého z roku 1910!

“Aplikovat jakákoli běžná měřítka na Rusko prostě nelze. Je to země, která nikdy ve své historii prakticky nezažila období demokracie.”

“… všeobecné vzdělání národu [je] jediný a pravý prostředek, kterýmžto se jistě dojde ke svobodě trvanlivé a k právu…” K. H. Borovský, 1849

“Populismus se dá také porazit jedině srozumitelnou alternativou, která stojí na hodnotách.”

Závěr

Zejména za poslední rok se zajímám o podobné knihy, které uvádějí určitá témata do souvislostí (Dluh, Svět který skončil včera, Homo Sapiens, Ekonomie dobra a zla … ). Čtenář má tak možnost dané téma uchopit komplexněji a ne jen vytržené z kontextu (samozřejmě záleží zcela na autorových kvalitách). Tato kniha má potenciál stát se pomyslným mostem v dnešní, tolik rozdělené společnosti. Nejedná se o úplně snadné, ani úplně lichotivé čtení, o to je však zásadnější. Škoda jen, že ti, kteří by si jí měli přečíst nejvíce, tak se k ní pravděpodobně kvůli již zmíněným společenským příkopům nedostanou…

2 thoughts on “Jsme opuštění!? A proč tomu tak je?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.