Příliš hlučná samota – Bohumil Hrabal

Výjimečně zde zmíním přímo zápletku, takže pokud jste knihu nečetli a chcete, tento článek přeskočte.

Poslední Hrabalova kniha, kterou jsem zatím v Dubaji přečetl. A také mě ze všech nejmilejší. Ani nevím proč, asi to bude kombinací několika faktorů. Jednak jsem toto dílo nevíděl filmově zpracované (existuje, tuším, česko německo francouzský TV film, na Youtube je k dohledání, ale dabing působil tak divně, že jsem neměl odvahu si jej pouštět). Hlavně je mi ale blízká postava hlavnáho hrdiny, kterým je starý lisovač papíru Hanťa.

V knize se opět ukazuje Hrabalův nezaměnitelný styl míchání mnoha příběhových linií a přecházení z jedné vrstvy do druhé. Postupně se tak dovídáme o hrdinově minulém životě, jeho lásce Mančince, o cikánce, se kterou nějakou dobu žil pod jednou střechou… Tyto příběhy jsou prokládány všedními událostmi z hrdinova života. Vysvětlena je jeho neustálá žízeň po pivu, kterou zahání tíživou samotu a i jeho věčný strach ze spaní v posteli s nebesy, i další jeho životní zvyky. Na knize se mi nejvíce líbí právě její hloubka. Hrabal si zde ústy hrdiny pohrává s myšlenkami mnoha myslitelů napříč dějinami. Camus, Kant, Nietzsche, Hegel a další filozofičtí velikáni se zde prolínají s útržky z Bible a dalšími antickými myšlenkami. Zmíněni a do kontextu uvedeni jsou také neliterární umělci, jako Rembrant a Jackson Pollock a mnoho dalších. Tyto velké myšlenky a díla v knize rezonují se smrdutým a zatuchlém sklepením plným krysích kolonií, zakrvavenými papíry z jatek doprovázených mračny much a hrdinových nenaplněnými životními tužbami. Právě tato atmosféra dodává knize na její síle. Jestli bych měl určit jediné slovo popisující příběh, byl by to právě kontrast.

Příběh končí ve chvíli, kdy hrdina ztratí smysl svého života. Ve městě se otevírá nová, moderní lisovna papíru, která je mnohem výkonnější, čistší, sterilní. Už není potřeba jeho služeb, jeho uměleckých děl ve formě slisovaných balíků papíru, ve kterých se pokaždí nacházela kniha, či jiné dílo dávného mistra a tak dává výpověď. Jeho život je však natolik spjatý se sklepením a jeho lisem, že se rozhodne jej ukončit právě zde a nechá se slisovat s největšími filozofy svých časů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.