Sedím v přehřátém hostelovem pokoji. Půl deváté večer a já jsem pořád v Ugandě. Jak je to možné? Ve Whisperu jsem se naučil zkratku TIA – This is Africa. Ta to perfektně vystihuje.

Boj na hranicích

Jak je patrné z předchozího příspěvku, den začal naprosto idylický. Až do té doby, než jsme se dostávám na hranice se Rwandou, je vše v naprostém pořádku. Problém ale nastává s vízy. East Afričan Visa jsem z nějakého neznámého důvodu na hraničním přechodu nedostal, takže nemám platné vízum do Rwandy. Vzhledem k tomu, že v Keni, Tanzanii i Ugandě lze požádat o vízum na hranicích, tak se opájím tím, že to půjde i zde. No a ono ne. Nejprve mě posílají zpět na Ugandskou stranu, ať mi přece jen změní mě Single entry do Ugandy na East Africa, tam mi říkají, že nemůžou, že musím požádat na Rwandské straně o Single entry do Rwandy, kde se ale dovídám, že to na počkání udělat v žádném případě nejde. Posílají mě do internetové kavárny uprostřed hranic, že mám vytisknout žádost a přijít. Tak jsem to udělal, načež jsem se dověděl, že to je sice hezké, ale že mám přijít za 3 dny, než se vízum zprocesuje. Uf. Na to kašlu a jedu přímo do Tanzanie.

EDIT: Vtipné bylo, že jsem se po pár dnech dověděl od Němce, kterého jsem potkal, že on překročil hranice do Rwandy na vedlejším přechodě a bez problémů mu vyřídili vízum na počkání. WTF?!

Hranice mezi Ugandou a Rwandou. / Border between Uganda and Rwanda.

Červený kříž je tu také. / Thé Řeď Cross is also theře.

Znovu na cestě skrz Ugandu

Zbytekdnetedytrávímvrůznýchmatatu.NejprvesevracímzpětdoKabale,odtuddalšídoMbararyaještětřetídoMuronga,nahranicíchsTanzanii.Hranicemámnadohled,alebojímsepřesouvatsevnoci(stmívásekolem7),takžejsemtozakempilvhospodě,kterámávzadupokoje.Vůbecsemitunelíbí,alemámvpokojizámek,taktosnadbudevpohodě.Šeljsemještěnajednodopředudohospody.Týpcibylisicetrochuotravní,alevpohodě.Kdyžmialemístníservírkazačalaříkat,aťjíkoupímpivko,vzaljsemtojakoznamení,žemámzvednoutkotvyajíttodopitdopokoje.

Jinak,abychsitujennestěžoval-Ugandajevážněnádhernázemě.Jsemdocelarád,žejsemjejíčástprojelvedne,protoženěkterépohledystalyvážnézato!Ostatněposuďtesami;)

Kolik dospelch lidí se vejde do dodávky? / How many adult people fit jnto a van?

Opět v Ugandě 😛 / In Uganda again 😛

Naadhera! / Soo beautiful!

Stavařská zajímavost. Takhle se v Africe pálí cihly. Vyskládají se nepalné cihly do „věže“, vše se pro utecneni obalí bahnem, dole se podpálí a je to. Mimochodem neuvěřitelně to smrdí!

/

Building funfact. In this way they „burn“ (i am not súře if it is thé right word tór that bůt nevěř mind 🙂 ) thé bricks. They build thé „tower“ from bricks, put sómě mud on thé surface of thé structure and make a fire in thé bottom. Btw it stinks unveliavebly!

Kolik banánu se vejde na jedno kolo? Hodně. / How many bananas you cán put on thé bike? Many.

Divný bar na závěr. Raději jsem se rychle klidil. / Strange bar in thé end of thé day. I rather went to běd early.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.